Artykuł

26 marca 2020

WE MSZY ŚWIĘTEJ LUB INNYM OBRZĘDZIE RELIGIJNYM NIE MOŻE UCZESTNICZYĆ JEDNOCZEŚNIE WIĘCEJ NIŻ PIĘĆ OSÓB, NIE LICZĄC OSÓB SPRAWUJĄCYCH POSŁUGĘ. DLATEGO PROSZĘ BY NA MSZE ZBIOROWE PRZYCHODZIŁY PO JEDNEJ OSOBIE DO PIERWSZYCH PIĘCIU INTENCJI. ZMARLI Z MSZY POGRZEBOWEJ BĘDĄ ZMIENIANI ROTACYJNIE.

NA POZOSTAŁE MSZE RODZINA ZAMAWIAJĄCA INTENCJĘ, W ILOŚCI DO PIĘCIU OSÓB.

KS. PROBOSZCZ

Ważna informacja

 

RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA PW. WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W FILIPOWICACH

Copyright © 2015 - 2023 parafiafilipowice.pl

Designed by Photo & Design