Artykuł

01 lutego 2018

Publikujemy intencje powierzone przez Papieża jego światowej sieci modlitwy (Apostolatowi Modlitwy) na rok 2018.

W ciągu całego roku każdy kolejny miesiąc poświęcony jest albo intencji ewangelizacyjnej, albo intencji powszechnej.

 

 

Styczeń

Ewangelizacyjna: Aby w krajach azjatyckich chrześcijanie, wraz z innymi mniejszościami religijnymi, mogli żyć swoją wiarą w pełnej wolność.

 

Luty

Ogólna: Aby ci, którzy sprawują władzę materialną, polityczną lub duchową, nie pozwolili, by rządziła nimi korupcja.

 

Marzec

Ewangelizacyjna: Aby cały Kościół uznał pilną potrzebę formacji do rozeznawania duchowego w aspekcie indywidualnym i wspólnotowym.

 

Kwiecień

Ogólna: Aby odpowiedzialni za idee i sposób zarządzania w gospodarce mieli odwagę odrzucać gospodarkę wykluczającą i by potrafili otwierać nowe drogi.

 

Maj

Ewangelizacyjna: Aby wierni świeccy wypełniali swoją specyficzną misje, wy korzystając swoje twórcze zdolności, by odpowiadać na wyzwania dzisiejszego świata.

 

Czerwiec

Ogólna: Aby sieci społecznościowe sprzyjały solidarności i poszanowaniu drugiego w jego odmienności.

 

Lipiec

Ewangelizacyjna: Aby kapłani, którzy w trudzie i samotności żyją swoją pracą duszpasterską, czuli się wspomagani i pokrzepiani przez przyjaźń z Panem i braćmi.

 

Sierpień

Ogólna: Aby wielkie wybory ekonomiczne i polityczne chroniły rodziny jako skarb ludzkości.

 

Wrzesień

Ewangelizacyjna: Aby młodzież na kontynencie afrykańskim miała dostęp do edukacji i pracy we własnej ojczyźnie.

 

Październik

Ogólna: Aby osoby konsekrowane rozbudziły swój zapał misyjny i były obecne wśród ubogich, zepchniętych na margines i tych, którzy nie mają głosu.

 

Listopad

Ewangelizacyjna: Aby język serca i dialogu przeważał zawsze nad językiem oręża.

 

Grudzień

Ogólna: Aby osoby zaangażowane w posługę przekazu wiary potrafiły znaleźć język właściwy dla dzisiejszych czasów, w dialogu z kulturami.

​Intencje Apostolstwa Modlitwy na rok 2018

 

RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA PW. WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W FILIPOWICACH

Copyright © 2015 - 2023 parafiafilipowice.pl

Designed by Photo & Design